Modern lélektan,  Tudatosság

A tudatosodás kilenc lépcsőfoka a modern lélektan modellje szerint… Te tudod magadról, hol tartasz?

Az előző részben az aranykor szellemi hagyatékában fellelhető tudatosodási lépcsőfokokat ismertettem. (A cikk elolvasásához katt ide) Az óegyiptomiak szerint az ember többször újjászületik, és egy 7 lépcsős fejlődési folyamaton keresztül haladva az állati léttől eljut a bölcsességhez és a halhatatlansághoz. Világnézetük szerint a világegyetem egy tudatgyár, melyet isten hozott létre, hogy teret adjon a mozgásnak és a cselekvésnek a tudatfejlődés céljából. Ebben a kozmikus szimulációban a kettőség teremt ideális feltételeket a tudat fejlődésének. Minden lélekben ezért az érzéki materializmus (Set), és a tudatos spiritualitás (Ozirisz) erői munkálkodnak, hogy szélsőséges cselekedeteik révén megtapasztalják a semlegesség fontosságát, amely a szeretettel teli isteni léthez, békéhez és boldogsághoz vezeti el az embert. Ez egy tisztán spirituális társadalom létrejöttéhez vezetett, amely harmóniában élt a természettel, és amelyben béke, elégedettség és egyensúly uralkodott.Ahogy azonban a hatalom egyre anyagiasabb uralkodók kezébe került, ez a szellemi tudás lassanként homályba merült, az egyensúly megbomlott, és az anyagias érzékiség erőinek hatása alá került. Becsvágyó fáraók egész során át így került a hatalom egyre fösvényebb uralkodók kezébe, míg uralmukat felváltotta Róma hatalma, ahol a spiritualitás végképp kiveszett a kormányzás eszköztárából.

A lelki hanyatlás ezen ösvényének végeredményét tapasztalhatjuk mostani világunkban, amelyben az isteni tudatosság keresését átvette a vagyon imádata. Az ember levetkőzte belső nemességét, spirituális értékrendjét, és a gazdasági rendszereket kiszolgáló fogyasztóvá degradálódott. Az országok az általános jólét fenntartói helyett gazdasági vállalkozásokká silányodtak, a természet rohamos pusztulásnak indult. Habár joggal eshetnénk kétségbe az emberiség történetének ezirányú alakulása miatt, fel kell tennünk magunknak a kérdést: vajon nem lehet -e, hogy az óegyiptomiaknak volt igaza, és sodródásunk a pusztulás felé szerves része a legfelsőbb intelligencia grandiózus tervének, melyben az emberiség előre eltervezett módon megtapasztalja az anyagias gondolkodás és életvitel szélsőségeit, hogy a következményekből okulva evolúciója során jobb döntéseket hozhasson?

Úgy vélem a felemelkedési folyamat már javában, gyorsuló ütemben zajlik, és ezt az alábbiakban ismertetett modern pszichológiai modell igazolni is látszik. Végigkövetve e modell tudatosodási lépcsőfokait azt is látni fogjuk, hogy az aranykori szellemi hagyomány valójában nem veszett el, sőt a kutatások eredményei mintha azt igazolnák, hogy ez az őstudás a lélek szerves részeként szunnyad minden egyes emberi lényben felébresztéstre várva.A Spiráldinamika modellje talán az egyetlen olyan statisztikai alapon igazolt tudományos lélektani meghatározás, amely bizonyítékot nyújt számos spirituális elgondolásra is. A modell kifejlesztői (Clare W. Graves, Don Beck, Christopher Cowan) azon a feltevésen indultak el, hogy amiként az emberi test a petesejt megtermékenyülésétől kezdve az emberré válásig gyakorlatilag végighalad a teljes földi evolúción, elképzelhető, hogy hasonló folyamat zajlik le a tudatban is, átívelve a primitív gondolkodás és a megvilágosodott tudatállapot közötti társadalmi átalakulások, az emberiség által bejárt történelem lépcsőit. A világméretű kérdőíves állapotfelmérés során többszázezer elme bevonásával az elmélet igazolást nyert, és a modell mára az egész világon a magán-, és vállalati személyiségfejlesztés egyik legalapvetőbb segédeszközévé, mércéjévé vált.

A spiráldinamika vizsgálatai a felmérések analízise segítségével mindeddig nyolc tudatszintet definiáltak, és több további szintet prognosztizáltak. Utóbbiakat megfelelő egyedszám (statisztikai minta) hiányában nem tudták még számokkal igazolni. Az adott szinteknek eredeti elnevezéseik helyett a szemléletesség kedvéért szándékosan más neveket választottam:

 1. A túlélő
 2. A csapattag
 3. A harcos
 4. A szabálykövető
 5. A vállalkozó
 6. Az életművész
 7. A közösségépítő
 8. A világmegváltó
 9. Az ébredett

Ha az előző írásomban tárgyalt két fő ókori tudatkategóriát megpróbálnánk beazonosítani, úgy körülbelüli megközelítéssel 1-6-ig tart az állati tudatossággal rendelkező ember, 7-től indul a tudatos ember területe, melyet a spiráldinamika a rendszerszemlélet szintjeiként jellemez. A teljesség igénye nélkül lássuk a 8 definiált és +1 feltételezett tudatlépcső fő jellemzőit:1. A túlélő (egyenértékű az óegyiptomi tudatskála 1. szintjével)

 • Legfőbb célja: a túlélés, csoport létrehozása a túlélésért
 • Kialakulás: kb. 100 000 évvel ezelőtt
 • Istene: az étel
 • Hajtóereje: élelem, fajfenntartás, biztonság
 • Készségek: ösztönök, veszélyérzet
 • Előnyök: bátor (nincs vesztenivalója), gyors reakciók
 • Akadálya: állandó félelem, túlélési pánik, aggódás
 • Tipikus alakja: barlanglakó ősember
 • Jelenkori példa: hajléktalan
 • Megjelenés: csecsemőkor (6-10 hó), ill. lezuhanás magasabb szintekről valamilyen személyes tragédia esetén
 • Ha tisztelik és elfogadják: lojálissá válik
 • Ha sikeres: életben van, elégedett
 • Ha sikertelen: szorong

2. A csapattag (egyenértékű az óegyiptomi tudatskála 2. szintjével)

 • Legfőbb célja: a törzsi egység, a csoport védelme a túlélésért
 • Kialakulás: 50 000 évvel ezelőtt (ősközösségek kora)
 • Istene: természet szelleme
 • Hajtóereje: hűség a vezetőhöz, idősekhez, ősökhöz, csoporthoz tartozás, beilleszkedés
 • Készségek: tradíciók, szokások, szövetségesek szerzése, bölcsesség továbbadása
 • Előnyei: lojalitás, tisztelet, együttműködő készség
 • Akadálya: egyénisége beleolvad a csoportba, kiközösítéstől való félelem, megfelelési kényszer
 • Tipikus alakja: ősközösségi törzsi tag
 • Jelenkori példa: benszülött, kommuna tag, szubkultúra tag (futball szurkoló, metál rajongó, skinhead), szervezett bűnöző
 • Megjelenés: kisgyermekkor (1-3 év)
 • Ha tisztelik és elfogadják: elismerve és biztonságban érzi magát
 • Ha sikeres: elragadtatott, a közösség befogadja, gondoskodik róla
 • Ha sikertelen: fél

3. A harcos

 • Legfőbb célja: győzelem, akaratának érvényesítése bármi áron
 • Kialakulás: 10 000 évvel ezelőtt
 • Istene: erőistenek
 • Hajtóereje: birtoklás, vágyak teljesítése, függetlenség kivívása, hatalom
 • Készségek: önvédelem, erő, dominancia, akaratérvényesítés
 • Előnyei: erős, asszertív, impulzív, bátor
 • Akadálya: egoista, empátia hiánya, a figyelmet és a tiszteletet kiköveteli, erőszakos, féltékeny
 • Tipikus alakja: gladiátor, szamuráj, westernhős
 • Jelenkori példa:hivatásos egyéni sportoló, kidobóember, fizikai behajtó, bűnöző
 • Megjelenés: dackorszak (3-6 év)
 • Ha tisztelik és elfogadják: méltányolva és kevésbé elidegenítve érzi magát
 • Ha sikeres: győzelmet arat, félik és tisztelik, büszke
 • Ha sikertelen: dühös

4. A szabálykövető

 • Legfőbb célja: egy kontrollált közösség hasznos tagjának lenni, egy eszmét szolgálni
 • Kialakulás: 5000 évvel ezelőtt (az egyházak kora)
 • Istene: a mennyei atya
 • Hajtóereje: béke, szabályok, tervek, parancsok követése a közösség érdekében, és valamilyen jövőbeli jutalom reményében, irány és cél az életben, közösséghez – intézményhez tartozni
 • Készségek: rend, stabilitás, fegyelem, struktúra, hierarchia, protokoll, tekintélyelv
 • Előnyei: tervszerű, pontos, szabálykövető, kitartó, engedelmes
 • Akadálya: az impulzivitást bűntudatkeltéssel kontrolálja, korlátolt, szabályfüggő, merev, duális gondolkodású (jó-rossz, fekete-fehér, stb-), fél a büntetéstől
 • Tipikus alakja: pap, keresztes lovag
 • Jelenkori példa: felekezeti tag, diák, bürokrata, bolti eladó, adminisztratív munkatárs, köztisztviselő, katona, rendőr, ügyvéd, általában az alkalmazotti lét
 • Megjelenés: iskola (6-10 év),
 • Ha tisztelik és elfogadják: érzi isten (vagy a legfelsőbb vezető) szeretetét
 • Ha sikeres: előléptetik, fizetésemelést kap, áldottnak érzi magát
 • Ha sikertelen: bűntudatos

Az előbbi lépcsőfoknál fontos megállnunk egy pillanatra, ugyanis jelenkori társadalmunk nagyobbik része ennél a szintnél nem lép magasabbra. Ez valószínősíthetően abból adódik, hogy ez az a szint, ameddig a szülők többsége és a közoktatás rendszere képes eljuttatni valakit. Mikor elhagyjuk az iskolapadot, az intézményesített tudatfejlesztés megszűnik, és a lélek külső vezetés nélkül marad. A jelenlegi társadalmi rendszernek ennél magasabb tudatszintű emberek kinevelése nem is áll érdekében, hiszen egy gazdasági berendezkedésű társadalomnak elsősorban szabálykövető, engedelmes, félelem- és bűntudatkeltéssel manipulálható munkaerőre és fogyasztókra van szüksége. A további tudatfejlődés ezért már egyéni felelősségvállalás kérdése, melyhez csak igen kevés emberben születik meg a vágy és az elköteleződés.

5. A vállalkozó

 • Legfőbb célja: siker, minél többet birtokolni a világ javaiból
 • Kialakulás: 300 éve (ipari forradalom)
 • Istene: a siker, a pénz és az anyagi javak
 • Hajtóereje: verseny, önállóság, kockázatvállalás, státusz, imázs, teljesítmény, kiválóság, önmeghaladás
 • Készségek: céltudatos, stratégia, versenyképesség, technológia, kihívásokon keresztüli fejlődés
 • Előnyei: vállalkozókedvű, kockázatvállaló, magabiztos, felelősségvállaló
 • Akadálya: önzőség, önös érdekből cselekvés, túlzott materializmus, félelemből versengés, minden áron győzni akarás, törtetés
 • Tipikus alakja: kereskedő, vállalkozó, politikus
 • Megjelenés: 10-14 éves kor
 • Ha tisztelik és elfogadják: nem érez versenykényszert, versenynyomást
 • Ha sikeres: profitot termel, bőségben él, elismerik a teljesítményét, lelkes
 • Ha sikertelen: féltékeny

6. Az életművész (egyenértékű az óegyiptomi tudatskála 3. szintjével)

 • Legfőbb célja: lokális, és anyagi függetlenség, a társadalom megtisztítása a mohóságtól, az önzéstől, a dogmáktól, a megosztottságtól, a föld erőforrásainak egyenlő elosztása
 • Kialakulás: 150 éve (ill. hippie mozgalom)
 • Istene: az anyatermészet (Gaia)
 • Hajtóereje: közösség, harmónia, önmegvalósítás, elfogadás, szabadság, természetvédelem, érzelmi őszinteség
 • Készségek: konszenzuskészség, tudatos egymáshoz kapcsolódás, relativisztikus gondolkodás
 • Előnyei: empatikus, gondoskodó, széles látókörű
 • Akadálya: minden elutasítása, ami a hierarchiára emlékeztet, anti-asszertivitás
 • Tipikus alakja: hippie, digitális nomád, internetes vállalkozó
 • Megjelenés: 14-22 év
 • Ha tisztelik és elfogadják: barátként tekint másokra, kitárulkozik
 • Ha sikeres: időtől, helytől, országtól, és anyagilag teljesen független, aktív tagja valamilyen segélyező programnak, kiegyensúlyozott
 • Ha sikertelen: kiábrándult

Az eddigi szinteket lépésről-lépésre folyamatosan képes megfejlődni az ember. A továbbiakhoz viszont úgy mondják, már ugrani szükséges. Nem ritka, hogy ezeket a szinteket úgy fejlődik meg emberek, hogy előzetesen valamilyen mély lelki trauma elszenvedését követően visszahullottak a “túlélő” szintjére, amely lélektani szempontból olyan, mint a medence alja. Habár a tudatfejlődés legalsó szintjét jelképezi, mégis innen a “semmit sem veszíthetek” energetikájából lehet a legnagyobb belső erőt összegyűjtve elrugaszkodni, és átugrani a tudatalatti automatizmusok szintje és tudatosság, a rendszerben való gondolkodás között feszülő óriási lélektani szakadékot. A következő lépcsőfokok integratív szinteket rejtenek. Ez a következőt jelenti: Míg az első hat szint képviselői nem képesek megérteni, elfogadni, és alkalmazni a többi szint minőségeit (pl. egy vállalkozó megveti az első három szint képviselőit, szánalommal tekint az alkalmazotti lét szabálykövető magatartására, ugyanakkor értetlenül áll a digitális nomádok életfilozófiája, ideológiája előtt), addig az integratív elme képes minden korábbi szint előnyeit szituációtól függően célirányosan alkalmazni. Például azzal, hogy vállalkozásában magányos harcosként küzd a konkurenciával, inkvizítorként biztosítja a cég stabilitását a törvényi szabályozások betartásával, opportunistaként kezeli a kockázatokat a siker érdekében, indiánként szervezi családias atmoszférájú törzzsé az alkalmazottait, a cég ügyeit távolról is remekül irányítja, és a profitból nemes célokra, mások segítésére is visszaforgat javakat, ahogyan egy szabadulóművész teszi.

7. A közösség építő (egyenértékű az óegyiptomi tudatskála 4. szintjével)

 • Legfőbb célja: mikrokörnyezetének (család, vállalat, társadalmi szervezet) irányítása a rendszer összes résztvevőjének legmagasabb érdeke szerint
 • Kialakulás: 50 éve
 • Istene: az Emberiség, az emberben élő isten
 • Hajtóereje: az élet összetettségének tanulményozása és megértése, tanulás, növekedés, integráció, alkalmazhatóság, fenntarthatóság, az összes korábbi szint teljes megélése, flow (áramlás)
 • Készségek: rendszerszemlélet, magas tervező-szervezőkészség, képesség több nézőpont összehangolására, nagy időhorizont (10-15 évre tervez), rugalmasság, kompetencia, pragmatizmus (azt tenni, ami működik), magas spiritualitás
 • Előnyei: képes az összes korábbi tudatszint fényminőségét célirányosan alkalmazni, integratív, rendszerszemléletű, nem fél a változástól és a káosztól, mert a fejlődés részének tekinti azokat
 • Akadálya: tudálékosság, kívülhelyezkedés
 • Tipikus alakja: bölcs hadvezér
 • Jelenkori példa: nagyvállalati igazgató és tulajdonos
 • Megjelenés: 22 felett, de leginkább a középkori válság sikeres feldolgozása után
 • Ha tisztelik és elfogadják: őszinteséggel reagál
 • Ha sikeres: népszerű vezető, motivált
 • Ha sikertelen: magányos

8. A világmegváltó (egyenértékű az óegyiptomi tudatskála 5. szintjével)

 • Legfőbb célja: hogy minden kapcsolódjon egymáshoz egyetlen kollektív tudattal rendelkező dinamikus szervezeten belül (legyen az akár az egész emberiség), globális egyensúly, harmónia, a tudat evolúciója, a transzperszonális és a perszonális integrációja
 • Kialakulás: 30 éve
 • Istene: szolgálat, odaadás
 • Hajtóereje: működőképes, fenntartható, rugalmas megoldásokat keresni interperszonális, kultúrális és globális szinteken, egységélmény, harmóniában lenni az univerzummal, kozmikus öntudat
 • Készségek: holisztikus rendszerszemlélet
 • Előnyei: holisztikus, intuitív gondolkodás, együttműködő cselekvés, rendszer kompetencia, globális látásmód, empátia, magas spirituális készségek
 • Akadálya: intolerancia minden olyan dolog irányában, amely nem azonosul a „mi fog jobban működni ÉS egyben a rendszert támogatni” elvvel
 • Tipikus alakja: szellemi iskola vezető, közösség irányító, motivációs és önismereti író-, előadó, nemzetközi segélyszervezet igazgató
 • Ha tisztelik és elfogadják: megérzi az egység jelenlétét
 • Ha sikeres: inspiráltnak érzi magát, népszerű előadó, guru, tanító, inspirátor, vízionárius
 • Ha sikertelen: szomorú, hitefogyott

9. Az ébredett (egyenértékű az óegyiptomi tudatskála 6. szintjével)

 • Legfőbb célja: az isteni tudatosság kisugárzása, az emberiség megváltása, visszaállítani a földi paradicsomot az emberi tudatosság felemelésével
 • Hajtóereje: az isteni létezés gyönyöre, a szeretet áramlása, megszabadulás az anyagi lét korlátaitól
 • Készségek: az élet értelmének tudása, állandó kapcsolódottság az univerzális intelligenciával, a fizikai törvényszerűségek meghaladása, 5 érzékszerven felüli érzékenység (metafizikai látás), energetikai gyógyítás, tanítás, a test teljes uralma, végtelen empátia, belső béke és egyensúly, stb.
 • Tipikus alakjai: Jézus, Buddha, Mohammed próféta, Hermés Trismegistos, Zarathustra, megvilágosodott mesterek

Az egyes szintek közötti átlépést minden esetben a tudat megzavarodása, változásra ösztönző belső késztetés, az általános közérzet negatív megváltozása előzi meg. Amikor a tudat egy adott szint minden aspektusát végigfejlődte és megtapasztalta, ezzel a késztetéssel jelzi, hogy felkészült a szintlépésre. Ez kifejeződhet például abban, hogy már unalmasnak találjuk a munkánkat, frusztrálónak a környezetünkben élő embereket, a kollégáinkat, elveszítjük a motivációnkat, a kiégés jeleit érzékeljük magunkon. Nagyon fontos az ilyen időszakokban a befelé fordulás és az önelemzés, hogy megértsük: nem a környezetünkkel, a körülményeinkkel van a probléma, hanem bennünk indultak el olyan változások, amelyek az életvitelünk megváltoztatására ösztönöznek bennünket a fejlődésünk érdekében. Mivel (különösen az első 6 szint esetén) a szintlépés belső késztetése teljesen ismeretlen területre invitál bennünket, belső önvédelmi mechanizmusunk (az egó) félelmek sokaságával, ellenállással reagál bennünk a változásra. Ebből látható, hogy fejlődésünk, és bukásunk kulcsa is kizárólag a mi kezünkben van, és pozitív eredmény, magasabb életminőség csak úgy állhat be az életünkben, ha tudatos irányításunk alá vonjuk a változásunk történéseit, miközben legyőzzük önmagunkat és a félelmeinket. Akinek ez a nézőpontváltás nem sikerül, kizárólag horizontálisan tud fejlődni, ami azt jelenteni, hogy magasabb tudatszintre lépés (vertikális fejlődés) helyett belső késztetései mindössze arra inspirálják, hogy valamelyest feljavítsa a körülményeit (pl. céget vált, ahol azonos munkakörben jobban megfizetik). A horizontális váltás azonban nem képes enyhíteni a lélek zavarodottságát, amelyet a fejlődésre való belső késztetés váltott ki, így ezek a váltások egyre rövidebb időszakokra képesek csak elégedettséget nyújtani. Hosszú távon ennek egy frusztrált, megkeseredett, motiválatlan, elszürkült személyiség kialakulása lesz az eredménye. Sajnos túl sok ilyen emberrel találkozni a hétköznapokban.

Egy új tudatszintre lépve is csak úgy tudunk azonban sikert és örömöt elérni, ha elsajátítjuk az adott tudatszint előnyös miniőségeit. A magas tudatszintet, és életminőséget kitűző emberek számára ez azt jelenti, hogy a tanulás nem ér véget az iskolapadban, hanem egy egész életen át tart. Minden magas tudatossággal rendelkező sikeres ember tisztában van ezzel, ezért úrrá lettek a tudatfejlesztés iránti ellenállásukon, és megtanulták élvezni az önmeghaladás kihívásait, hiszen szintlépések sora igazolta számukra azt, hogy az állandó önfejlesztés eredménye a folyamatos életszinvonal növekedés, az elégedettség, és az áradó öröm.Példaként vizsgáljuk meg a manapság oly népszerű hálózatépítés, mint vállalkozási mód, és önfejlesztési lehetőség módszerét, melyet leginkább az inkvizítor szinten álló, alkalmazotti életvitelt képviselő emberek választanak kiugrási lehetőségként az anyagi szabadság, a passzív jövedelem, és az önmegvalósítás felé. Ezek a minőségek elsőként a “szabadulóművész” szintjén jelennek meg, ami azt jelenti, hogy az eléréséhez minimum két tudatszintet kell felfelé emelkedni.A rendszerszemlélet azonban az inkvizítor szintjén még nem jelenik meg, ezért az inkvizítor legnagyobb akadálya, hogy nagyon nehezen érti meg: a sikerhez nem az aktuális készégeit kell felfényesítenie, hanem újakat kell elsajátítania. Száz indulóból ezért kilencvenkilenc egy bolti eladó hozzáállásával vág bele a vállalkozásába, mert elhiszi, hogy a céljait azzal fogja elérni, ha minél több emberrel veteti meg a hálózat által képviselt termékeket. Ezekből az emberekből aztán szűk (1-2 hónapos) időhorizontjuk miatt hamar kifogy a szufla, feladják a fejlődést, és hamarosan beállnak azoknak a csalódott embereknek a népes táborába, akik a rendszer gyengeségeként igyekeznek feltüntetni saját szűklátókörűségüket, rontva ezzel a vállalkozási forma közmegítélését és alaposan megnehezítve azoknak a munkáját, akik 100-ból az egyetlenként felfogják a sikerhez vezető út lényegét. Elsőként ugyanis fel kell kapaszkodni az inkvizítor szintjéről az opportunisták szintjére. A biztonsági játékos alkalmazottak világából a kockázatvállalás, és a hosszútávú tervezés vállalkozói világába. A teljesség igénye nélkül, ehez el kell sajátítani legalább a vállalkozói gondolkodás, a célkitűzés, a célratartás (fókusz), az önálló munkavégzés és időbeosztás, a priorizálás, a stratégia, az önmárka építés, az asszertivitás, a hatékony kommunikáció, a marketing, az értékesítés, a vezetővé válás, és a mentorálás készségeit. Gondoljunk bele! Az emberek többsége már javában a 30-as, 40-es éveit tapossa, mire rászánja magát egy ilyen döntésre. Ez idő alatt jó esetben is csak a 4. tudatszintet sikerült elérni. Miért áltatná magát bárki is azzal, hogy az 5. szintre való fellépés mindenféle tanulás és gyakorlat nélkül egy-két hónapon belül meg tud történni? De még, ha valaki rendkívül sikeresnek mutatkozna is az 5. szint meghódításában, annak is meg kell bírkóznia ezután 6. szint további kihívásaival: meg kell tanulnia kezelni a közösségben rejlő erőt, a konszenzuskészségen alapuló kommunikációt, az empátiát, a másság elfogadásának a képességét,a relativisztikus gondolkodást, hogy egy olyan közösséget legyen képes felépíteni, és irányítani, amelyben a tudásátadás ellenállás nélkül hatékonyan áramlik, és a közösség minden egyes tagja magas motiváltság által hajtva akadálymentesen fejlődik mind tudásában, mind létminőségében. Az eredetileg kitűzött célok a teljes anyagi függetlenségről, és a passzív jövedelemről ugyanis kizárólag ezen a tudatszinten képesek valóra válni.

Egy ilyen fejlődési folyamat során érti csak meg az ember igazán, hogy sorsának valóban ő az egyedüli kovácsa, akit a lét megajándékozott az összes olyan isteni teremtő képességgel, amellyel paradicsommá, vagy akár pokollá változtathatja az életét. Annyit kell csak megérteni mindehez, hogy a fizikai létsík varázspálcája az érzés (vágy) , a gondolat (döntés), és a cselekvés hármasságában rejlik, így bármit is tűzzünk ki az életünkkel kapcsolatosan, a megvalósításban csak ezek állnak rendelkezésünkre. Az univerzum azért ruházott fel bennünket teremtő készségeinkkel, hogy megvalósíthassuk az álmainkat. A bőségben és szeretetben áramló, harmónikus, boldog, elégedett, örömteli lét megvalósítása isten-ember minőségünk egyetlen vizsgafeladata, és sem Isten, sem más nem fogja megoldani helyettünk. Az univerzális intelligencia csak lehetőségekkel válaszol az imáinkra, az azonban már rajtunk múlik, mit hozunk ki azokból. Szóval? Tudod már hogy hol tartasz a tudatosodásban? Ha igen, elégedett vagy vele?

Volner Miklós – emberész

Amennyiben szeretnél hasonló témákban tovább művelődni, időben értesülni előadásaimról, eseményeimről, programjaimról, iratkozz fel hírlevelemre, kapcsolódj Facebook zárt csoportomhoz!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük