Az Élet Mestere

Volner-Szabó Renáta és Volner Miklós, a program megálmodói

“Sokan álmodoznak arról, hogy egyszer újra beköszönt az aranykor, véget ér az emberiség anyagias értékeken alapuló mélyrepülése, és az élet újra könnyeddé, bőségessé, teljessé és örömtelivé válik.

Kevesen gondolnak bele ugyanakkor abba, hogy az aranykori ember élete nem attól volt csodálatos és áramló, mert éppen aranykor volt, hanem attól volt aranykor, hogy az akkori emberek egy rendkívül magas sztenderdeken alapuló spirituális életrend szerint éltek.

Az aranykor nem fog csak úgy magától bekövetkezni, értékrendünk átalakításával, szokásaink lecserélésével, egyéni képességeink kiaknázásával és az életünk példájával kell azt magunknak újra felépítenünk.”

Volner Miklós – tudatosság mentor

Az Élet Mestere mentorprogram kifejezetten neked szól,

 • ha nálad is beköszöntött az életközepi válság, vagy a kiégés jeleit tapasztalod magadon
 • ha úgy érzed elveszítetted önmagad, vagy az utad a kiteljesedéshez
 • ha az anyagi értékek (pénz, otthon, társ, karrier, stb.) terén már minden célkitűzésed megvalósítottad, ezidáig mégis elkerült a boldogság és a teljesség érzete
 • ha készen álsz teljes rendszerében megismerni a tudatos életvitel metafizikai alapjait és ezek gyakorlati alkalmazását a hétköznapjaidban, hogy ezáltal egy magasabb létminőséget valósíthass meg az életedben

Volner-Szabó Renáta és Volner Miklós fejlesztő mentorpár vagyunk, akik több, mint egy évtized terápiás, önismereti és tudatosság fejlesztői tapasztalatával a hátunk mögött 2020-ban egy olyan egyedülálló, az önismeret témakörét egészében átfogó rendszert dolgoztunk ki, ami nemcsak abban támogatja a résztvevőket, hogy kiteljesedjenek az életük minden területén, de abban is, hogy képesekké váljanak elérni szívcéljaikat, valóra váltani dédelgetett álmaikat!

Milyen kihívásokra ad választ programunk?

Munkánk során sajnos egyre több emberrel találkozunk, akik valamiféle megmagyarázhatatlan ürességet éreznek az életükkel kapcsolatban, mókuskerékként élik meg hétköznapjaikat, elveszetten bolyonganak a hétköznapok káoszában. Sokak számára az élet végtelen küzdelem, amelyben jóval több a szenvedés, mint az örömteli, boldog pillanat.

Az emberek többsége tele van vágyakkal, amelyek megvalósításához nem találják a szükséges belső fejlődés útját:

 • Hogyan érhető el a teljes anyagi függetlenség, a pénzügyi biztonság?
 • Hogyan lehet szabadon, önazonosan élni?
 • Mi módon érhető el a hivatásbeli kiteljesedés és siker?
 • Mivel állandósítható az energikus, lelkes létállapot?
 • Hogy hozhatjuk felszínre a tehetségünket, életfeladatunkat, és hogyan lehet anyagi biztonságot teremteni általuk? 
 • Hogyan juttatható el tehetségünk a célközönségünkhöz?
 • Mivel adható értelem és cél az életünkhöz?
 • Hogyan teremthető elegendő idő az igazán fontos dolgokra: szeretteinkre, a pihenésre, az önismeretre, a kreativitásra, a sportra, a hobbinkra?
 • Miképpen nyerhetjük ki magunkból a legmagasabb potenciált?
 • Mitől lesz valaki eredményes, elégedett és boldog?
 • Hogyan érhetjük el a belső békét, a nyugalmat, és a harmóniát?

Mi teszi vágyainkat, céljainkat olyan elérhetetlenné? 

Évezredek óta számos kultúra bölcsei ugyanazt a feleletet adják e kérdésre: A válaszokat hiába keresed a világban, mivel nincs rajtad kívülálló ok.  Az életszínvonal, az élethelyzet, amit éppen megélsz, gondolkodásodnak, tetteidnek, érzéseidnek és szokásaidnak egyenes következménye.

Ha elégedetlennek érzed magad a helyzeteddel, és az életed bármely területét szeretnéd magasabb színvonalra emelni, úgy nem a körülötted lévő világot, hanem belső kvalitásaidat kell arra a minőségre emelned, amelyen már képessé válsz megteremteni számodra a vágyott életformát.

Sajnos sokan hiszik, hogy bizonyos dolgokra nem képesek, hogy vannak olyan velük született minőségek, amelyek megváltoztathatatlanul meghatározzák, milyen sorsot érhetnek el és milyet nem.

Hány embertől hallottuk már ezeket a mondatokat:

 • Én ehhez túl gyenge, túl kicsi, túl kevés, túl jelentéktelen vagyok.
 • A bőség és a boldogság világába születni kell, velem a sors nem volt ilyen kegyes.
 • Az én életembe a változtatások nem férnek bele, túl elfoglalt vagyok.
 • Nem tudok hinni abban, hogy a boldogság és a siker rajtam múlik.

Az ehhez szükséges készségek márpedig igenis fejleszthetők! Minden egyes ember egy személyes heroikus küldetés beteljesítésére született a világba, és mindazok a kvalitások, melyek e küldetés sikerre viteléhez szükségesek készen állnak bennünk arra, hogy felélesszük őket és általuk életre keltsük a legmerészebb, legvadabb elképzeléseinket is. 

Az igazság, hogy mindannyian végtelen számú ébresztésre váró képesség birtokában vagyunk, és akaratunk szerint bármilyen életet, bármilyen realitást képesek lennénk megteremteni magunknak, ha tisztán meg tudnánk fogalmazni szívcéljainkat, ha megértenénk és használatba vennénk a lényünkbe épített teremtő mechanizmusokat, ha birtokba vennénk korlátlan energiaforrásainkat, és ha az akaraterőnket olyan rendíthetetlenné fejlesztenénk, hogy az ne ismerjen akadályokat. 

A programhoz elegáns, határidőnaplóval kombinált munkafüzet készült célirányos feladatokkal a program minden napjára
Hogyan segít életed kiteljesítésében a mentorprogram?

Az Élet Mestere mentorprogram egy erőteljesen gyakorlati orientáltságú, személyre szabott fejlesztési folyamat. Programunk 10 hetében online formában, napi rendszerességű, személyre szabott instrukciók, feladatok, oktatóvideók, és személyes online mentorálás segítségével mentoráltjainkban szokásszintre emeljük az összes olyan elméleti és gyakorlati készséget, amelyek birtokbavételével résztvevőink számára megnyílik az út legmagasabb önvalójuk, a siker és a kiteljesedett lét felé.

Az élet gyakorlata azt mutatja, hogy a sikeres, inspirált, elégedett életet élő embereket a jellemük, a szokásaik és az olyan képességek maximális kiaknázása hozza közös nevezőre, mint:

 • az önirányítás és önelemzés képessége
 • a tudatos életvitel és a személyes felelősségvállalás képessége
 • és a magas színvonalú életrend alkalmazásának képessége

Ahhoz, hogy ezek a képességek megjelenjenek bennünk, az alábbi belső minőségeket szükséges kifejlesztenünk:

 1. A tudat irányításának készsége, melynek segítségével uralmunk alá hajtjuk az elménket, hogy kizárólag olyan gondolatok jelenhessenek meg benne, amelyek álmaink, céljaink megvalósításához vezetnek, valamint, hogy kigyomláljuk azokat a gondolatokat, hitrendszereket, amelyek szabotálják ideáink megvalósulását
 2. Életfeladatunk felismerésének és céljaink meghatározásának képesége, amivel mentális horgonyokat vetünk a jövőbe, hogy ezek mentén mintegy magunkhoz húzzuk szívcéljaink, álmaink megvalósulását
 3. A vizualizáció, a meditáció és a magas energiaszint fenntartásának készsége, amellyel energiát, tüzet, szenvedélyt szítunk magunkban terveink végrehajtásához
 4. Az önuralom készsége, amely magában foglalja a vég nélküli korlát-átlépés, öntökéletesítés és előrehaladás,  a pozitív szokások kialakításának, jellemünk megszilárdításának, elménk, bátorságunk edzésének, egészséges testi-lelki-szellemi állapotunk elérésének, az önelemzés és a pozitív önkép kialakításának készségeit.
 5. Az önkontroll készsége, amellyel feltámasztjuk magunkban a fegyelmet és a terveink megvalósításához szükséges akaraterőt.
 6. A holisztikus idő-menedzsment készsége, amellyel képessé válunk megtervezni és priorizálni tevékenységeinket, hogy időnket kizárólag olyan tevékeny-ségekre áldozzuk, amely a jövőnket, a jó közérzetünket, vagy energiaszintünk növelését szolgálja
 7. A testtudatosság, amellyel testi egészségünket, rugalmasságunkat, fittségünket, táplálkozásunkat saját kezünkbe vehetjük.
 8. Az értékadás alapú bőségteremtés univerzális törvényeinek ismerete és gyakorlati alkalmazása, amely megszünteti életünkben a szűkséget és az állandósult hiányérzetet és megteremti a hálát.
 9. A szolgálatkészség, mely által kivehetjük részünket a nagy kozmikus tervből, aktívan és a hasznosság érzetével vehetünk részt egy fenntarthatóbb, értelmesebb, örömtelibb világ megteremtésében
 10. És végül a jelenlét készsége, amely lehetővé teszi számunkra, hogy korlátlanul merítsünk az Univerzum öngyógyító, feltöltő energia és örömforrásaiból
Milyen értéket adott résztvevőinknek Az Élet Mestere mentorprogram?
Milyen változásokra számíthatsz a program hatására?

Igazolt tény, hogy azokat az embereket, akik ezen készségeik és képességeik mestereivé váltak,  az élet számtalan értékes ajándékkal jutalmazza. Biztosan talász ezek között olyat, ami téged is boldoggá tenne:

 • a belső béke, a harmónia, a példamutató, örömteli, boldog lét,
 • az elégedettség, a hálaérzet, a beteljesültség érzése
 • sikeresség az élet minden területén, széleskörű elismertség
 • magas önbecsülés, életszínvonal, létminőség
 • testi-lelki egészség, vonzó, sugárzó megjelenés
 • bőség és biztonság
 • tántoríthatatlan küldetéstudat, sziklaszilárd hit
 • inspirált, izgalmas, értelmes élet
 • magas minőségű emberi kapcsolatok
 • könnyed, szabad életvitel
 • önállóan menedzselt sikeres vállalkozás(ok)
Milyen felismeréseket hozott, milyen korlátok ledöntésére sarkallta résztvevőinket a program?

Az Élet Mestere program díja és részletei:

Az Élet Mestere – online intenzív tudatosság és életrend program, Időtartam: 10 hét

Fejlesztési csomagok:

Egyéni csomag:

 • egyösszegű fizetéssel 300 000Ft
 • három havi részletben 350 000Ft (150e + 2X100e Ft))
 • a csomag extrái:
  • 10+1 személyre szabott egyéni online konzultáció,
  • teljeskörű kínai asztrológiai személyiség és életfeladat elemzés +1 online konzultáció keretében,
  • logózott gyűrűs naptár (filofax) + munkafüzet betétcsomag a 10 hét fejlődési folyamatára kialakított feladatokkal
  • részvételi lehetőség a csoportos konzultációkon is
  • egyösszegű fizetés esetén “Az időtlen szerelem alkímiája” c. párkapcsolati önismereti könyvünk eBook verziója

Csoportos csomag:

 • egyösszegű fizetéssel 185 000Ft
 • két havi részletben 200 000Ft (2X100e Ft)
 • a csomag jellemzői:
  • ebben a verzióban a személyre szóló 1/1 konzultációk helyett heti egy fix időpontban tartott csoportos, élő zoom-konzultáció során kerülnek kifejtésre a nehezebben érthető anyagrészek.
  • Habár egyéni, személyre szabott mentorálás ez esetben nem történik, ezekre a konzultációkra is lehet kérdésekkel készülni, melyeket az előadás végén a mentor megválaszol
  • online tölthető e-munkafüzet a 10 hét fejlődési folyamatára kialakított feladatokkal
  • Részletes, személyre szóló kínai asztrológiai személyiség és életfeladat elemzés 15 000 Ft térítés ellenében egyénileg igényelhető

A részvételi díj a fentieken kívül még tartalmazza:

 • folyamatos online kapcsolattartás a turnus messenger chatcsoportjában
 • 2 havi ingyenes tagság az Egyensúlyban jógacsoportban, ahol folyamatosan új jógavideók és kiegészítő tudatosság fejlesztő tartalmak állnak a résztvevők rendelkezésére
 • tagság Az Élet Mestere FB zártcsoportban, mely napi felosztásban könyvtárszerűen tartalmazza a napi feladatokat, oktatási videókat, tananyagokat
 • tagság a Mesterfogások FB zártcsoportban, ahová folyamatosan támogató, kiegészítő anyagokat, újdonságokat töltünk fel, és ahol a mentoráltak közösségi élete, tapasztalatmegosztása zajlik
 • tagság a CAMP&COACH zárt csoportban, ahol fejlesztői munkánk egyéb eseményei, programjai, elvonulásai kerülnek meghirdetésre
 • örökös hozzáférés a program online oktatási anyagaihoz
 • a program befejezése után a résztvevők bármelyik későbbi turnushoz díjmentesen csatlakozhatnak és díjmentesen részt vehetnek a csoportos online konzultációkon, vagy kedvezményes áron igénybe vehetnek online személyes konzultációkat (kéthetenete 1 konzultáció (összesen 5 db) 50e Ft, hetente 1 konzultáció (összesen 10db) 100e Ft)
 • A program időtartama alatt 10% kedvezmény minden egyéb eseményünk részvételi díjából
Milyen konkrét változásokat hozott végzőseink életébe Az Élet Mestere program elvégzése?

A program elemei:

 • hálaprogram
 • 21 napos bőség meditáció program
 • tisztító, rezgésemelő testtudatosság program (diéta, jóga, meditáció, táplélkozási tanácsok)
 • önismereti és metafizikai képzés, tudatosság fejlesztés
 • Szívcélok megatározása, életfeladat (dharma) definiálása
 • a teremtés belső mechanizmusának folyamata, elmélete és gyakorlata
 • pozitív gondolkodásmód kialakítása speciális gyakorlatokon keresztül
 • meditációs, vizualizációs és más teremtő, rezgésemelő technikák, jóga
 • fókusztartás, akaraterő, önirányítás és korlátátlépés fejlesztése az ún. aranyszokások, vagyis az aranykori életrend kialakításával
 • energiaszint emelő és fenntartó technikák

Hiszünk abban, hogy az emberiség az önös, anyagias érdekeket követő globális magatartása eredményeként szerzett negatív tapasztalataiból tanulván most egy olyan új irányba mozdult el, amely egy új korszakot indított el bolygónk történetében.

Az új kor alapértékei hitünk és az elmúlt években lezajlott átalakulási tendenciák alapján a magas tudatosság, a tudásmegosztás, a közösségi összefogás akadályokat nem ismerő ereje, az általános jólét, a fenntartható életmód, az önzetlen segítségnyújtás, és az emberi lét ősi alapértékei lesznek. 

Hisszük, hogy programunkkal és közösségi víziónkkal mi is ennek a globális folyamatnak a támogatói és előhírnökei vagyunk. 

Amennyiben Te is a kiteljesedett, áramló, örömteli életet tűzted ki a lobogódra és készen állsz ezért meghozni a szükséges áldozatokat, gyere és tarts velünk! Dolgozz magadon, oszd meg tálentumaidat a világgal, emeld fel az életminőséged, járulj hozzá egy fényesebb jövőhöz Te is! 

Amennyiben sikerült felkeltenünk az érdeklődésed, a részletek és egy személyes megbeszélés egyeztetésére keresd meg a program ajánlóját!

Várunk szeretettel!

AZ ÉLET MESTERE MENTORCSAPATA

Kattints az alábbi gombra és jelentkezz díjmentes online célfeltáró konzultációnkra, hogy megtudd, mit adhat számodra a program:
Hamza Zoltán, a BARNES Magyarország ügyvezetőjének visszajelzése a programról

Néhány szó a program megalkotóiról:

Volner-Szabó Renáta régi vágya volt, hogy tömegekhez juttassa el a jóga évezredeken átívelő ősi üzenetét és jótékony hatásait. 

Mára elmondhatja magáról, hogy jógaoktatóként rengeteg ember életébe hozta el a tudatosságot, a meditációt és a testi-lelki harmóniát, saját jóga-stúdiót vezetett, könnyedén tölti meg résztvevőkkel tudatosságnövelő elvonulásait, online megnyilvánulásaival napi szinten inspirálja követőit.

Volner Miklós gyermekkorától kezdve arról álmodozott, hogy hivatásos búvárként fedezze fel Földünk csodáit, lenyűgöző képeken, filmeken mutassa meg a tengerek világát az embereknek. Önismereti útjának kezdetén azt a célt tűzte ki magának, hogy testközelből tanulmányozhassa a dél-amerikai sámánok módszereit és olyan tudatosság mentorrá váljon, aki képes ötvözni az ősi metafizikát a legmodernebb lélektani módszerekkel. 

Mára elmondhatja magáról, hogy búvárként nemcsak, hogy bejárta a világ legszebb tengereit, de 8 éven át saját búvárbázist üzemeltetett az Adrián, víz alatti képeivel tengeri állathatározó látott itthon napvilágot, több tucat vízalatti filmet forgatott. Hosszabb időt töltött Peru dzsungeleiben a délamerikai törzsek sámáni tradícióit kutatva, elvonulásain sámánként gyógyította, tanította az embereket, metafizikai tudását több tanítványával is megosztotta már, coach-ként sok embernek segített már magára találni. 

Mindkettejük közös álma volt egy olyan párkapcsolat, amelynek hajtóereje a magas tudatosság és a spiritualitás, és amelyben közösen dolgozhatnak az emberek tudatosságának felemelésén. 

Csodálatos házasságuk, “Az időtlen szerelem alkímiája” (https://idotlenszerelem.hu) című párkapcsolati könyvük, teltházas elvonulásaik, élményprogramjaik és napról-napra növekvő spirituális közösségük ékesen bizonyítja, hogy ők igen komolyan vesszik az álmaikat és meglehetős rutint szereztek már a megvalósításukban is.

Ilyen tapasztalatokkal a hátuk mögött nem csoda hát, ha személyes küldetésüknek érezik, hogy segítsenek az embereknek szupererőik, mágikus teremtő képességeik felébresztésében, a bennük szunnyadó legnagyobb potenciál kiaknázásában, szívcéljaik, álmaik megvalósításában, és e hivatásukban már sok mentoráltuknál értek el jelentős sikereket.

Volner-Szabó Renáta 06 706 261 124 szaboreni.matis@gmail.com

Volner Miklós 06 302 807 452 miklos@volner-underwater.com