Az Élet Mestere mentorprogram

Volner-Szabó Renáta és Volner Miklós, a program megálmodói

8 hetes intenzív önmegvalósító mentorprogram

“Sokan álmodoznak arról, hogy egyszer újra beköszönt az aranykor, véget ér a szenvedéskör és az élet újra könnyeddé, bőségessé, teljessé és örömtelivé válik. Kevesen gondolnak bele ugyanakkor abba, hogy az aranykori ember élete nem attól volt csodálatos és áramló, mert éppen aranykor volt, hanem attól volt aranykor, hogy az akkori emberek egy rendkívül magas sztenderdeken alapuló életrend szerint éltek. Az aranykor magától soha nem fog csak úgy eljönni, az életünkkel kell azt újra felépítenünk.” – Volner Miklós

Tudatosság mentorokként több, mint egy évtized fejlesztői, mentori és énmárka építő tapasztalatával egy olyan egyedülálló képzési rendszert dolgoztunk ki, ami nemcsak abban támogatja a résztvevőket, hogy kiteljesedjenek az életükben, vagy elérjék a szívcéljaikat, de egy magas tudatosságú pozitív közösség tagjaivá is válnak, és az igazán elkötelezett résztvevőknek a tudás továbbadásával még akár kiegészítő jövedelem megteremtését is biztosítja!

Hamza Zoltán, a BARNES Magyarország ügyvezetőjének visszajelzése a programról

Munkánk során sajnos egyre több emberrel találkozunk, akik valamiféle megmagyarázhatatlan ürességet éreznek az életükkel kapcsolatban, mókuskerékként élik meg hétköznapjaikat. Sokak számára az élet végtelen küzdelem, amelyben jóval több a szenvedés, mint az örömteli, boldog pillanat.

Az emberek többsége tele van vágyakkal, amelyek megvalósításához nem találják a szükséges belső fejlődés útját:

 • Hogyan érhető el a teljes anyagi függetlenség, a pénzügyi biztonság?
 • Hogyan lehet szabadon, önazonosan élni?
 • Mi módon érhető el a hivatásbeli kiteljesedés és siker?
 • Mivel állandósítható az energikus, lelkes létállapot?
 • Hogyan teremthetjük meg álmaink otthonát?
 • Hogy hozhatjuk felszínre a tehetségünket, és hogyan lehet anyagi biztonságot teremteni belőle? 
 • Hogyan juttatható el tehetségünk a célközönségünkhöz?
 • Mivel adható értelem és cél az életünkhöz?
 • Hogyan teremthető elegendő idő az igazán fontos dolgokra: szeretteinkre, a pihenésre, az önismeretre, a kreativitásra, a sportra, a hobbinkra?
 • Miképpen nyerhetjük ki magunkból a legmagasabb potenciált?
 • Mitől lesz valaki eredményes, elégedett és boldog?
 • Hogyan érhetjük el a belső békét, a nyugalmat, a harmóniát?
Mi sarkallta eddigi résztvevőinket Az Élet Mestere mentorprogram elvégzésére?

Mi teszi vágyainkat, céljainkat olyan elérhetetlenné? 

Évezredek óta számos kultúra bölcsei ugyanazt a feleletet adják e kérdésre: A válaszokat hiába keresed a világban: nincs rajtad kívülálló ok.  Az életszínvonal, az élethelyzet, amit éppen megélsz, gondolkodásodnak, tetteidnek, érzéseidnek és szokásaidnak egyenes következménye.

Ha elégedetlennek érzed magad a helyzeteddel, és az életed bármely területét szeretnéd magasabb színvonalra emelni, úgy nem a körülötted lévő világot, hanem ezeket a kvalitásokat önmagadban kell arra a minőségre emelned, amelyek megteremtik számodra a vágyott életformát.

Sajnos sokan hiszik, hogy bizonyos dolgokra nem képesek, hogy vannak olyan velük született kvalitások, amelyek megváltoztathatatlanul meghatározzák, milyen sorsot érhetnek el és milyet nem.

Hány embertől hallottuk már ezeket a mondatokat:

 • Én ehhez túl gyenge, túl kicsi, túl kevés, túl jelentéktelen vagyok.
 • A bőség és a boldogság világába születni kell, velem a sors nem volt ilyen kegyes.
 • Az én életembe a változtatások nem férnek bele, túl elfoglalt vagyok.
 • Nem tudok hinni abban, hogy a boldogság és a siker rajtam múlik.

Mintha csak minden ilyen állításuk kőbe vésett igazság, önbeteljesítő prófécia lenne. Pedig egyik sem az.  Az igazság, hogy mindannyian végtelen számú ébresztésre váró képesség birtokában vagyunk, és akaratunk szerint bármilyen életet, bármilyen realitást képesek lennénk megteremteni magunknak, ha tisztán meg tudnánk fogalmazni szívcéljainkat, ha megértenénk és használatba vennénk a lényünkbe épített teremtő mechanizmusokat, ha birtokba vennénk korlátlan energiaforrásainkat, és ha az akaraterőnket (melynek hiánya ma már népbetegségnek mondható) olyan rendíthetetlenné tennénk, hogy az ne ismerjen akadályokat. 

Az ehhez szükséges készségek igenis fejleszthetők! Minden egyes ember egy személyes heroikus küldetés beteljesítésére született a világba, és mindazok a kvalitások, melyek e küldetés sikerre viteléhez szükségesek készen állnak bennünk arra, hogy felélesszük őket és általuk életre keltsük a legmerészebb, legvadabb elképzeléseinket is. 

A programhoz elegáns, határidőnaplóval kombinált munkafüzet jár feladatokkal a program minden napjára
Milyen értéket adott résztvevőinknek Az Élet Mestere mentorprogram?
Hogyan segít életed kiteljesítésében a mentorprogram?

Ezek az igazságok hívták bennünk életre Az Élet Mestere mentorprogramot, amely egy erőteljesen gyakorlati orientáltságú fejlesztési folyamatot takar. Programunk 8 hetében online formában, napi rendszerességű, személyre szabott instrukciók, feladatok, oktatóvideók, és személyes szupervízió segítségével mentoráltjainkban szokásszintre emeljük az összes olyan elméleti és gyakorlati készséget, amelyek birtokbavételével résztvevőink számára megnyílik az út legmagasabb önvalójuk, a siker és a kiteljesedett lét felé.

Egy évtizeden át tartó elhivatott önfejlesztés, kutatómunka és mentori tapasztalat eredményeképpen a legősibb létértékeknek a jelenkor kihívásaira való aktualizálásával és a mindennapok gyakorlatában való alkalmazhatóság elegyítésével egy olyan tudásmegosztó, képességfejlesztő rendszert sikerült kidolgoznunk, amely gyümölcsöző közösségi környezetet teremt a növekedni vágyó emberek számára ahhoz, hogy hivatásukban, anyagiakban, személyiségükben, kommunikációjukban és hitükben önmaguk legmagasabb kifejeződésévé váljanak.

Ebben a mentor-rendszerben a legnagyobb értéket az a magas minőségű, folyamatosan táguló tudásbázis jelenti, amelynek gyakorlati alkalmazása nemcsak a kiteljesedett, értelmes, harmonikus, boldog élet záloga, de továbbadásával folyamatosan bővülő minőségi közösséget, állandó fejlődési lehetőséget, és az igazán elkötelezett tanulóinknak egy csodálatos mentori hivatást és folyamatos passzív jövedelmet teremthet.

Az élet gyakorlata azt mutatja, hogy a sikeres, inspirált, elégedett életet élő embereket a jellemük, szokásaik és az olyan képességek maximális kiaknázása hozza közös nevezőre, mint:

 • az önirányítás képessége
 • a tudatos életvitel és a személyes felelősségvállalás képessége
 • és a magas színvonalú életrend alkalmazásának képessége

Ahhoz, hogy ezek a képességek megjelenjenek bennünk, az alábbi belső minőségeket szükséges kifejlesztenünk:

 1. A tudat irányításának készsége, melynek segítségével uralmunk alá hajtjuk az elménket, hogy kizárólag olyan gondolatok jelenhessenek meg benne, amelyek álmaink, céljaink megvalósításához vezetnek, valamint, hogy kigyomláljuk azokat a gondolatokat, hitrendszereket, amelyek szabotálják ideáink megvalósulását
 2. A célmeghatározás képesége, amivel mentális horgonyokat vetünk a jövőbe, hogy ezek mentén mintegy magunkhoz húzzuk szívcéljaink, álmaink megvalósulását
 3. A vizualizáció, a meditáció és a magas energiaszint fenntartásának készsége, amellyel energiát, tüzet, szenvedélyt szítunk magunkban terveink végrehajtásához
 4. Az önuralom készsége, amely magában foglalja a vég nélküli öntökéletesítés és előrehaladás,  a pozitív szokások kialakításának, jellemünk megszilárdításának, elménk, bátorságunk edzésének, egészséges testi-lelki-szellemi állapotunk elérésének, az önelemzés és a pozitív önkép kialakításának készségeit.
 5. Az önkontroll készsége, amellyel feltámasztjuk magunkban a fegyelmet és a terveink megvalósításához szükséges akaraterőt.
 6. Az idő urallásának készsége, amellyel képessé válunk megtervezni és priorizálni tevékenységeinket, hogy időnket kizárólag olyan tevékeny-ségekre áldozzuk, amely a jövőnket, a jó közérzetünket, vagy energiaszintünk növelését szolgálja
 7. A testtudatosság, amellyel testi egészségünket, rugalmasságunkat, fittségünket, táplálkozásunkat saját kezünkbe vehetjük.
 8. A bőségteremtés univerzális törvényeinek ismerete és gyakorlati alkalmazása, amely megszünteti életünkben a szűkséget és az állandósult hiányérzetet és megteremti a hálát.
 9. A szolgálatkészség, mely által kivehetjük részünket a nagy kozmikus tervből, aktívan és a hasznosság érzetével vehetünk részt egy fenntarthatóbb, értelmesebb, örömtelibb világ megteremtésében
 10. És végül a jelenlét készsége, amely lehetővé teszi számunkra, hogy korlátlanul merítsünk az Univerzum öngyógyító, feltöltő energia és örömforrásaiból
Milyen felismeréseket hozott, milyen korlátok ledöntésére sarkallta résztvevőinket a program?
Milyen változásokra számíthatsz a program hatására?

Igazolt tény, hogy azokat az embereket, akik ezen készségeik és képességeik mestereivé váltak,  az élet számtalan értékes ajándékkal jutalmazza. Biztosan talász ezek között olyat, ami téged is boldoggá tenne:

 • a belső béke, a harmónia, az örömteli, boldog lét,
 • az elégedettség, a hálaérzet, a beteljesültség érzése
 • sikeresség az élet minden területén, széleskörű elismertség
 • magas önbecsülés, életszínvonal, létminőség
 • testi-lelki egészség, vonzó, sugárzó megjelenés
 • bőség és biztonság
 • tántoríthatatlan küldetéstudat, sziklaszilárd hit
 • inspirált, izgalmas, értelmes élet
 • magas minőségű emberi kapcsolatok
 • könnyed, szabad életvitel
 • önállóan menedzselt sikeres vállalkozás(ok)
Milyen konkrét változásokat hozott végzőseink életébe Az Élet Mestere program elvégzése?

Az Élet Mestere program díja és részletei:

Az Élet Mestere – online intenzív tudatosság és életrend program

Időtartam: 8 hét (2 hónap)

Ára: 160 000Ft (fizehető egyben, vagy 2 havi részletben (100e + 60e Ft)), mely tartalmaz:

 • logózott gyűrűs naptár (filofax) + munkafüzet betétcsomag az 59 nap mindegyikére kiszabott feladatokkal
 • heti rendszerességű személyes, kéthetente csoportos online mentori konzultációk tapasztalt életviteli tanácsadóink támogatásával
 • folyamatos online kapcsolattartás, mentoring
 • tagság az Egyensúlyban FB jógacsoportban, ahol folyamatosan új jógavideók állnak a résztvevők rendelkezésére
 • tagság Az Élet Mestere FB zártcsoportban, mely napi felosztásban könyvtárszerűen tartalmazza a napi feladatokat, oktatási videókat, tananyagokat
 • tagság a Mesterfogások FB zártcsoportban, ahová folyamatosan támogató, kiegészítő anyagokat, újdonságokat töltünk fel, és ahol a mentorcsoportok közösségi élete zajlik
 • tagság a CAMP&COACH zárt csoportban, ahol a képzés megalkotóinak tágabb tudatosságfejlesztő, közösség építő tevékenysége zajlik

A program elemei:

 • hálaprogram
 • 10 napos tisztító, rezgésemelő testtudatosság program (diéta, jóga, meditáció, táplélkozási, tanácsok, mentoring)
 • önismereti képzés, tudatosság fejlesztés
 • Szívcélok megatározása, életfeladat definiálása
 • a teremtés belső mechanizmusának folyamata, elmélete és gyakorlata
 • bőségteremtő program (21 napos meditációs program)
 • pozitív gondolkodásmód kialakítása speciális gyakorlatokon keresztül
 • meditációs, vizualizációs és más teremtő, rezgésemelő technikák, jóga
 • fókusztartás, akaraterő, önirányítás és korlátátlépés fejlesztése az ún. aranyszokások, vagyis az aranykori életrend kialakításával
 • energiaszint emelő és fenntartó technikák

Ha a nagyobb képbe is szeretnél kicsit bekukkantani, érdemes tudnod, hogy a 8 hetes mentorprogramot követően további fejlesztési lépcsők is elérhetővé válnak. Kihívásokkal, korlátátlépésekkel teli intenzív programunk egyben szűrője, előkészítője, “beavatási” folyamata, Az Élet Mentora, majd A Mentor Élete programjainknak. Továbbtanulóinkat térben, időben és anyagilag független vezetőkké, influenszerekké, mentorokká képezzük, hogy közösen dolgozva, tudásunkat összeadva, együtt beutazva a világ csodáit az életünkkel inspirálhassunk ezreket, milliókat a változásra és az önismereti munkára.

Hiszünk abban, hogy az emberiség az önös, anyagias érdekeket követő globális magatartása eredményeként szerzett negatív tapasztalataiból tanulván most egy olyan új irányba mozdult el, amely egy új korszakot indított el bolygónk történetében. Az új kor alapértékei hitünk és az elmúlt években lezajlott átalakulási tendenciák alapján a magas tudatosság, a tudásmegosztás, a közösségi összefogás akadályokat nem ismerő ereje, az általános jólét, a fenntartható életmód, az önzetlen segítségnyújtás, és az emberi lét ősi alapértékei lesznek.  Hisszük, hogy programunkkal és közösségi víziónkkal mi is ennek a globális folyamatnak a támogatói és előhírnökei vagyunk. 

Amennyiben Te is a kiteljesedett, áramló, örömteli életet tűzted ki a lobogódra és készen állsz ezért meghozni a szükséges áldozatokat, gyere és tarts velünk! Dolgozz magadon, oszd meg tálentumaidat a világgal, emeld fel az életminőséged, járulj hozzá egy fényesebb jövőhöz Te is! 

Amennyiben sikerült felkeltenünk az érdeklődésed, a részletek és egy személyes megbeszélés egyeztetésére keresd meg a program ajánlóját!

Várunk szeretettel!

AZ ÉLET MESTERE MENTORCSAPATA

klikk:

Néhány szó a program megalkotóiról:

Volner-Szabó Renáta régi vágya volt, hogy tömegekhez juttassa el a jóga évezredeken átívelő ősi üzenetét és jótékony hatásait. 

Mára elmondhatja magáról, hogy jógaoktatóként rengeteg ember életébe hozta el a tudatosságot, a meditációt és a testi-lelki harmóniát, saját jógastódiót vezetett, havi szinten tölti meg résztvevőkkel tudatosságnövelő elvonulásait, online megnyilvánulásaival napi szinten inspirálja követőit.

Volner Miklós gyermekkorától kezdve arról álmodozott, hogy hivatásos búvárként fedezze fel Földünk csodáit, lenyűgöző képeken, filmeken mutassa meg a tengerek világát az embereknek. Önismereti útjának kezdetén azt a célt tűzte ki magának, hogy testközelből tanulmányozhassa a délamerikai sámánok módszereit és olyan tudatosság mentorrá, coach-csá váljon, aki képes ötvözni az ősi metafizikát a legmodernebb lélektani módszerekkel. 

Mára elmondhatja magáról, hogy búvárként nemcsak, hogy bejárta a világ legszebb tengereit, de 8 éven át saját búvárbázist üzemeltetett az Adrián, víz alatti képeivel tengeri állathatározó látott itthon napvilágot, több tucat vízalatti filmet forgatott. Hosszabb időt töltött Peru dzsungeleiben a délamerikai törzsek sámáni tradícióit kutatva, elvonulásán sámánként gyógyította, tanította az embereket, metafizikai tudását több tanítványával is megosztotta már, coach-ként sok embernek segített már magára találni. 

Mindkettejük közös álma volt egy olyan párkapcsolat, amelynek hajtóereje a magas tudatosság és a spiritualitás, és amelyben közösen dolgozhatnak az emberek tudatosságának felemelésén. 

Csodálatos házasságuk, “Az időtlen szerelem alkímiája” (https://idotlenszerelem.hu) című párkapcsolati könyvük, teltházas elvonulásaik, élményprogramjaik és napról-napra növekvő spirituális közösségük ékesen bizonyítja, hogy ők igen komolyan vesszik az álmaikat és meglehetős rutint szereztek már a megvalósításukban is.

Ilyen tapasztalatokkal a hátuk mögött nem csoda hát, ha személyes küldetésüknek érezik, hogy segítsenek az embereknek szupererőik, mágikus teremtő képességeik felébresztésében, a bennük szunnyadó legnagyobb potenciál kiaknázásában, szívcéljaik, álmaik megvalósításában, és e hivatásukban már sok mentoráltuknál értek el jelentős sikereket.