Az Élet Mestere mentorprogram – tudásfelmérő teszt

A, Ha megtanulom, mi a teremtés mechanizmusa, és ezek alkalmazásával valóra váltom minden vágyam és álmom.
B, Rátalálni egyedi képességeim céljára, kiteljesedni az életfeladatomban és a szolgálat útján ajándékává válni a világnak.
C, A meditációval, a jógával és az aranyszokások gyakorlásával elérni az ébredésélményhez.
D, Szolgálni másokat akár még a saját boldogtalanságom árán is.

A B C D

A, Flow élmények elemzése
B, Talentumok felismerése
C, helyünk felismerése az aranykori társadalmi hierarchiában
D, Mindhárom előző

A B C D

A, dőlni kezd a pénz, minden vágyam könnyedén teljesül
B, Az emberek rajongással vesznek körül, nő a népszerűségem
C, áramló kreativitás, tettrekészség, szinkronicitások, lehetőségek
D, Sikert sikerre halmozok, eltűnnek a kihívások

A B C D

A,
vaisa - az anyag művelője,
ksatria - az emberek vezetője
sudra - az anyag szolgája
brahman - a szellem közvetítője

B,
vaisa - az anyag szolgája
ksatria - az emberek vezetője
sudra - az anyag művelője
brahman - a szellem közvetítője

C,
vaisa - az anyag művelője
ksatria - a szellem közvetítője
sudra - az anyag szolgája
brahman - az emberek vezetője

D,
vaisa - a szellem közvetítője
ksatria - az anyag szolgája
sudra - az anyag művelője
brahman - az emberek vezetője

A B C D

A,
Szív - a teremtést támogató kreatív belső tűz
Gyökér - a teremtés anyagi megjelenése
Torok - a vízió kiáradása a világba
Szakrál - teremtés energiaszintje, hullámhossza
Homlok - tervezés, az idea képekben kristályosodik ki
Gyomor - a teremtés megnyilvánulása a cselekvésben
Korona - idea, a teremtő szándék

B,
Szív - teremtés energiaszintje, hullámhossza
Gyökér - a teremtés anyagi megjelenése
Torok - a teremtés megnyilvánulása a cselekvésben
Szakrál - a teremtést támogató kreatív belső tűz
Homlok - idea, a teremtő szándék
Gyomor - tervezés, az idea képekben kristályosodik ki
Korona - a vízió kiáradása a világba

C,
Szív - idea, a teremtő szándék
Gyökér - a teremtés anyagi megjelenése
Torok - a teremtést támogató kreatív belső tűz
Szakrál - a teremtés megnyilvánulása a cselekvésben
Homlok - tervezés, az idea képekben kristályosodik ki
Gyomor - a vízió kiáradása a világba
Korona - teremtés energiaszintje, hullámhossza

D,
Szív - teremtés energiaszintje, hullámhossza
Gyökér - a teremtés anyagi megjelenése
Torok - a vízió kiáradása a világba
Szakrál - a teremtést támogató kreatív belső tűz
Homlok - tervezés, az idea képekben kristályosodik ki
Gyomor - a teremtés megnyilvánulása a cselekvésben
Korona - idea, a teremtő szándék

A B C D

A,
1, transzformáció: tapasztalatok elemzése
2, tapasztalás: megéljük az új teremtés fény és árnyékoldalát a krízispontig
3, integráció: az új teremtés magja, az idea új irányokat kap
4, expanzió: az idea kiárad a világba, belépés az új életszakaszba

B,
1, expanzió: az idea kiárad a világba, belépés az új életszakaszba
2, tapasztalás: megéljük az új teremtés fény és árnyékoldalát a krízispontig
3, integráció: tapasztalatok elemzése
4, transzformáció: az új teremtés magja, az idea új irányokat kap

C,
1, tapasztalás: az új teremtés magja, az idea új irányokat kap
2, integráció: tapasztalatok elemzése
3, expanzió: az idea kiárad a világba, belépés az új életszakaszba
4, transzformáció: megéljük az új teremtés fény és árnyékoldalát a krízispontig

D,
1, integráció: tapasztalatok elemzése
2, expanzió: megéljük az új teremtés fény és árnyékoldalát a krízispontig
3, tapasztalás: az idea kiárad a világba, belépés az új életszakaszba
4, transzformáció: az új teremtés magja, az idea új irányokat kap

A B C D

A, A magasabb létminőség megteremtésének előjele, az integrációs szakasz katalizátora

B, Nehéz élethelyzet, ami arra mutat rá, hogy eltértünk a dharmánktól

C, Az univerzális intelligencia büntetése a világtörvény áthágásáért

D, A teremtő folyamat természetes része, amely magától feloldódik, ha rendszeresen meditálunk

A B C D

1, alkalmazott A, rendszer
2, vállalkozó B, szabadság
3, digitális nomád C, siker
4, integrál D, biztonság

A, 1C - 2B - 3A - 4D
B, 1D - 2C - 3A - 4B
C, 1C - 2D - 3B - 4A
D, 1D - 2C - 3B - 4A

A B C D

A, A dualitás a fény és az árnyék ösvényeinek összessége, amely olyan tapasztalásokat hoz az ember életébe, melynek hatására végül kiirtja magából az árnyékot, hogy tiszta fénnyé válhasson.

B, A dualitás egy negatív erő, amely csak az anyag, a fizikai megtestesülés szintjén létezik és csapdában tartja az elmét, hogy megnehezítse az útját a megvilágosodás felé vezető úton,

C, A dualitás az állandó változás törvénye. A dualitás az a polarizált kivetülési folyamat, amelynek segítségével a tudat új nézőpontokat, új realitásokat hoz létre, hogy különböző nézőpontokból vizsgálhassa meg önmagát.

D, A dualitás az emberiség történlmének azon szakasza, amelyben a gonosz és a jó látványosan csapott össze, létrehozva ezzel az inkvizíció és a boszorkányüldözés kegyetlen intézményeit, melyek nyomokban ma is megtalálhatók maszkulin társadalmi berendezkedésünkben és a nők elnyomásában.

A B C D

A, A feltétel nélküli szeretet a személyiségfejlődés legmagasabb foka, amelyben minden embert képes vagyok szívből szeretni, attól függetlenül, hogy szeretettel, vagy ártással fordulnak felém.

B, A feltétel nélküli szeretet egy olyan lélkiállapot, amelyből az ember a tiszta isteni szeretet kisugárzásával képes emelni a környezetét, hozzájárulva így az emberiség felemelkedéséhez. Keveseknek sikerült csak ezt az állapotot elérni. Ilyen volt pl. Jézus, Buddha, és más megvilágosodott mesterek.

C, A feltétel nélküli szeretet az a ritkán tapasztalható érzelmi minőség, melyet leginkább az egységérzésben lehet átélni. Ezt az állapotot vallásos extázisnak, vagy önkívületi állapotnak is hívják, melyet gyakran látomások, fraktális víziók kísérnek.

D, A feltétel nélküli szeretet a semlegesség, az ítélkezésmentesség állapota, amelyben megértem, hogy a világon minden ugyanannak a tudatnak egy-egy önálló megnyilvánulási formája és minden másokhoz kapcsolódó nehéz érzésem csupán személyiségem valamely belső ellenállásából fakad, melyet egyedül én oldhatok fel magamban.

A B C D

A,
1, a magány szertartása
2, a tökéletes fizikai állapot fenntartása
3, az élet táplálásának szertartása
4, a bőséges tudás szertartása
5, az önelemzés szertartása
6, a korai ébredés szertartása
7, a zene rítusa
8, a kimondott szó szertartása
9, a vizualizáció rítusa
10, az egyszerűség szertartása

B,
1, a magány szertartása
2, a tökéletes fizikai állapot fenntartása
3, az élet táplálásának szertartása
4, a bőséges tudás szertartása
5, az önelemzés szertartása
6, a korai ébredés szertartása
7, a zene rítusa
8, a kimondott szó szertartása
9, a méltó jellem szertartása
10, a meditáció és a jóga rítusa

C,
1, a magány szertartása
2, a tökéletes fizikai állapot fenntartása
3, az élet táplálásának szertartása
4, a bőséges tudás szertartása
5, az önelemzés szertartása
6, a korai ébredés szertartása
7, a zene rítusa
8, a kimondott szó szertartása
9, a méltó jellem szertartása
10, az egyszerűség szertartása

D,
1, a magány szertartása
2, a tökéletes fizikai állapot fenntartása
3, az élet táplálásának szertartása
4, a bőséges tudás szertartása
5, az önelemzés szertartása
6, a korai ébredés szertartása
7, a zene rítusa
8, a kimondott szó szertartása
9, a mindmovie rendszeres nézése
10, a fókuszgyakorlatok

A B C D

A, kapcsolódás a kreativitás ősforrásával, az univerzum intelligenciájával

B, a némaságon keresztül az önuralom fejlesztése

C, megszabadulás a világ lehúzó energiáitól

D, az öngyógyító folyamatok aktiválása

A B C D

A, a testi egészség és az állóképesség fenntartása

B, a testre fordított fókusz segítségével a meditatív állapot elérése

C, a pozitív testkép kialakításával az önbecsülés fejlesztése

D, az akaraterő, a korlátátlépő képesség, külső-belső rugalmasságod fejlesztése

A B C D

A, az energiaszint emelése a húsmentes táplálkozás révén

B, rezgésszintünk emelése a tudatos táplálkozás segítségével

C, hozzájárulás egy jobb világhoz a vegetáriánus étkezés bevezetésével

D, a minőségi táplálkozás kialakítása a hússzszegény táplálkozás és a táplálékkiegészítők segítségével

A B C D

A, megoldás keresése kihívásainkra, inspiráció gyűjtése, tudat tágítása

B, az intelligencia fejlesztése, jellemes emberré válás

C, tudásbeli előny megszerzése másokkal szemben

D, ötleteket meríteni az énmárka építéshez

A B C D

A, hogy elválasszam magam az állati részemtől

B, hogy minden nap önmagam eggyel jobb verziójává váljak

C, hogy felismerjem az élet negatív eseményeiért én vagyok a felelős, vagy mások

D, hogy pozitív gondolatokkal készüljek fel a minőségi alvásra

A B C D

A, ki korán kel aranyat lel

B, az akaraterő és az önirányítás készségeinek fejlesztése

C, az 5 órások klubja egy tudatos közösség, akikkel együtt arathatom le az aranypercek gyümölcseit

D, minőségi pihenés, ráhangolódás a természetes emberi bioritmusra, időnyerés

A B C D

A, a mantrákban lévő varázserő felszabadítása

B, az önkép átformálása

C, hitrendszerek cseréje

D, az elme elcsendesítése

A B C D

A, hogy sorsunkat a saját kezünkbe vegyük

B, hogy javítsuk megítélésünket mások szemében

C, hogy példánkkal emelhessünk másokat

D, hogy méltókká váljunk mások vezetésére

A B C D

A, a felesleges felhalmozás megszűntetése

B, hogy képesek legyünk a célunk felé vezető legegyszerűbb út kiválasztására

C, a békés, harmónikus, teljes élet megteremtése

D, hogy a lemondáson keresztül megtapasztaljuk a bőséget

A B C D

A, A jóga egy távolkeleti eredetű mozgással kombinált meditáció, amely az ászanák gyakorlásán keresztül öngyógyító folyamatokat indít el, fejleszti a testet és segít a meditációs képességek fejlesztésében.

B, A jóga a tökéletes fizikai állapot rítusának leghatékonyabb eszköze, amely holisztikusan egyesíti a fizikai állóképesség, a meditációs képességek, az akaraterő megacélozásának, az öngyógyítás és a korlátátlépés képességének módszereit.

C, A jóga a meditáció útja. Célja az elme gondolat- és képalkotó tevékenységének felszámolása az aszkézis eszközeivel és a megnyugvás az ősszellemben, mely állapotot szamádinak is hívnak.

D, A jógát Patandzsali mester dolgozta ki Indiában abból a célból, hogy gyakorlati módszert kínáljon az emberiségnek a megvilágosodáshoz és a testi-lelki egészséghez.

A B C D

Jámák:
A, Ahimsza: erőszakmentesség, nem ártás
B, Szatja: igazság, hazugság és manipulációmentesség
C, Asztéja: becsületesség, nem lopás
D, Brahmacsarja: önkontroll, érzéki élettől való tartózkodás
E, Aparigraha: birtoklás, függőség és ragaszkodásmentesség

Nijámák
F, Saucsa: külső-belső tisztaság
G, Szantósa: megelégedettség, elfogadás, megnyugvás
H, Tapaszja: egyszerűség, mértékletesség, fegyelmezettség
I, Pancsásza: a méltó jellem kialakítása
J, Ishvára pranidhána: Istennek való önátadás, hit

A,
mindig ami a szívemen, az a számon
kegyes hazugsággal vígasztalni
elkésni egy találkozóról
kölcsönös beleegyezéssel szerelem nélkül szexelni
lemondani egy szívcélról egy fontos kapcsolatot megőrzése érdekében
csalni egy olyan világban, ahol csalás nélkül nem érvényesülhetsz
minden pillanatban a célok beteljesítésének élni
edzeni végkimerülésig
mindig logikus döntést hozni
óvatosan élni

B,
mindig ami a szívemen, az a számon
kegyes hazugsággal vígasztalni
elkésni egy találkozóról
kölcsönös beleegyezéssel szerelem nélkül szexelni
a darmának élni, még úgy is, hogy elveszítesz ezzel egy fontos kapcsolatot
csalni egy olyan világban, ahol csalás nélkül nem érvényesülhetsz
minden pillanatban a célok beteljesítésének élni
edzeni végkimerülésig
mindig logikus döntést hozni
óvatosan élni

C,
mindig ami a szívemen, az a számon
kegyes hazugsággal vígasztalni
elkésni egy találkozóról
kölcsönös beleegyezéssel szerelem nélkül szexelni
lemondani egy szívcélról egy fontos kapcsolatot megörzése érdekében
csalni egy olyan világban, ahol csalás nélkül nem érvényesülhetsz
jelen lenni a pillanatnak, még ha ez le is lassít a dharmám felé vezető úton
edzeni végkimerülésig
mindig logikus döntést hozni
óvatosan élni

D,
mindig ami a szívemen, az a számon
kegyes hazugsággal vígasztalni
elkésni egy találkozóról
kölcsönös beleegyezéssel szerelem nélkül szexelni
lemondani egy szívcélról egy fontos kapcsolatot megörzése érdekében
csalni egy olyan világban, ahol csalás nélkül nem érvényesülhetsz
minden pillanatban a célok beteljesítésének élni
edzeni végkimerülésig
mindig logikus döntést hozni
egy belső sugallatra beleugrani az ismeretlenbe

A B C D

A, A heti tevékenységeim megtervezésénél nemcsak a prioritásaimat, hanem az egyéni horoszkópom szerinti energetikai előrejelzéseket, a mentorom javaslatait és az asztrozófiai szakemberek elemzéseit is figyelembe veszem.

B, ahelyett, hogy az életed igazítod a naptárhoz, a naptárt formáld át az életed ideális ritmusához. Ne szakaszokban, napokban, órákban, hanem folyamatokban gondolkodj. Végezz heti önelemzést, melyben mérlegeled mely prioritások elhanyagolása okozott nehézséget, és módosíts a heti terveden. Ne csak a munka legyen prioritás, hanem a kapcsolatok ápolása, a szívcélokhoz vezető lépések és a magas energiaszint fenntartása is.

C, A munkanapoknak és hétvégéknek többé nem tulajdonítok jelentőséget. Jobb egy pihenőnap hétvégén és egy a hét közepén, mert így lerövidítem a munkaheteket, és eltűnik az általános “Hétfő stressz” az életemből.

D, Kitörök az időnyomás keretrendszeréből. Nem foglalkozom tovább a hetekkel, napokkal, órákkal. Minden reggel meditációban kapcsolódok az önvalómhoz, és a napi tevékenységeim megtervezésében a tanácsaira hagyatkozom. Engedem, hogy vezessen a szívem, így biztosan elérem a szívcéljaimat.

A B C D

A, tedd gyakorlattá a napi komfortzóna meghaladást

B, nyeld le a békát: mindig kezdd a nehéz feladatokkal

C, mantrázd:
“Több vagyok, mint aminek látszom. A világ összes ereje és hatalma ott lakozik bennem!”

D, Mindhárom előző

A B C D

A, a másoknak nyújtott támogatás az adás-befogadás törvénye szerint többszörösen tér vissza hozzád

B, a szolgálat útja egyre szélesebb körökben tesz ismertté, így megbecsülésre, hírnévre tehetsz szert

C, mások életének javítása a te életszínvonaladat is magasabbra emeli

D, aki szolgál, azt emberek tömege veszi körül, így könnyedén kerülhetsz vezető szerepbe

E, a szolgálat útját követve válhatsz ajándékává a világnak

F, a szolgálat útja a párkeresés sikerreceptje is egyben. Mindenki, akit támogatsz, szeret és felnéz rád. Nem erre vágyik mindenki egy kapcsolatban?

G, a szolgálat eszközeivel hozzájárulhatsz a világ Aranykorrá tételéhez, a kollektív felemelkedáshez

H, az aranykori életrend továbbadásával egyre magasabb értékeken alapuló közösség nővekszik körülötted

A B C D E F G H

A, a rózsa szíve gyakorlat
B, hálaadás
C, halálos ágy gyakorlat
D, MindMovie
E, jóga
F, kreatív vizualizáció
G, meditáció
H, felidézni a gondtalan gyermekkor érzéseit

A B C D E F G H