Magamról

Egy beavató szakrális sámánszertartáson bekövetkezett spirituális ébredésemet követően portugál mesterasszonyomtól a Shamsu (szufi: Nap) ébredett nevet kaptam. Elhivatásom szerint “emberész” vagyok.

Volner Miklós

A lovász, a juhász, a halász csodálatos hivatások, melyekben ember és állat harmonikusan szolgálja egymást. Én emberész vagyok.

Mióta ’98-ban kirepültem az egyetemi előadó falai közül, mással sem foglalkoztam, mint emberek mentorálásával, oktatásával, tréningezésével, inspirációjával, mondhatni boldogításával.

Tapasztalataimat 5 kontinens 22 országában gyűjtöttem össze értékesítési trénerként, búvároktatóként, túraszervezőként, életvezetési tanácsadóként, mentorként. Életem során voltam már vállalati felsővezető, búvárbázis tulajdonos, vízalatti természetfilmes, kecskepásztor, sajtmester, terapeuta, coach, középkori vándorárus, író, de még az amazonaszi sámánok, a közép-afrikai törzsek, és a sivatagi bedouinok életébe is volt szerencsém belekóstolni. Mindenhol, és mindenkiben a boldogság forrását kutattam, míg végül meg nem találtam önmagamban.

Az ébredésélményéhez vezető utam egy traumatikus párkapcsolati szakítással kezdődött, az itthon elérhető önismereti módszerek közötti barangolással folytatódott, és az amazonaszi sámánok ösvényén át meg sem álltam az Univerzumot irányító Tudatosságig, amivel meglehetősen szoros és érzelmes barátságba, örömteli együttműködésbe kerültem.

Jelenlegi mesterségem: TUDATOSSÁG MENTOR, ami egyedi kombinációját jelenti a tudatosság fejlesztő, a szellemi vezető, a terapeuta, a sámán, a tréner, az életművész, a filozófus, a kalandor, a búvároktató, a túravezető, és a természetjáró foglalkozásoknak.

Számodra az vagyok, akire éppen a legnagyobb szükséged van: Matula bácsi, ha az aszfaltdzsungelt az élő víz frissességére cserélnéd, Marlboro Man, ha egy tökös, férfias beszélgetés hiányzik, Sámán, ha a démonjaidat kell elűzni, Indiana Jones, ha a kiégés helyett a kalandot választod, Don Juan, ha szerelmi tanács kell, ám lehetek személyes Szókratészed is, ha a csillagos ég alatt az élet értelmének metafizikai mélységeiről szeretnél filozofálni a tábortüzet bámulva.

Ahogy búvároktatóként is az volt a dolgom, hogy biztonsággal kalauzoljam tanítványaimat egy csodálatos idegen világban, most is azt tartom küldetésemnek, hogy biztos kézzel vezessek másokat a magasabb tudati terek áldással, harmóniával, szeretettel és örömmel teli misztikus dimenzióiba, amihez két évtizednyi személyes és szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezem.

46 éve láttam meg a napvilágot egy ló alakú szőke csillaggal az üstökömön. Mikor egy javasasszony ezt meglátta, megjósolta, hogy igen magasra fog majd felhajítani az élet. Édesapám erre viccelődve csak ennyit válaszolt: “Hát ja, vagy a miniszteri székben, vagy az akasztófán fogja végezni.”

Személyes küldetésemnek tartom, hogy helyreállítsam az emberek és a természet elfeledett közös nyelvét. Célom, hogy olyan gyakorlatias módszereket, ősi önismereti technikákat adjak mentoráltjaim kezébe, mellyel elérhetik az ébredés élményét. Az ébredés egy olyan transzcendens, misztikus élmény, amely ráébreszti az embert a fizikai létezés illuzórikus voltára, összeköti az elmét a szív abszolút valóságával, aminek hatására a tanítványban a működésképtelen anyagias értékrend helyre billen, az Önvaló átveszi az irányítást és a Lélek rálép a kiteljesedés ösvényére.

Túrázóim, tanítványaim, elvonulóim csibészes hippie stílusomat, határozottságomat, és a személyiségemből sugárzó biztonságérzetet értékelik leginkább, mely tulajdonságaimmal képes vagyok rávenni az embereket, hogy lépjék át legnagyobb félelmeiket és cápák közt merüljenek, vadvizek sodrában evezzenek, csillagok alatt a természetben éjszakázzanak velem.

Büszkén állíthatom, hogy az emberek lelkesen követnek a világ másik felére is akár búvár-, akár vadvizi túrát, akár önismereti elvonulást szervezek, mert tudják, hogy jelenlétem a profizmus, a biztonság és a sorsfordító élmények garanciája.

Ugyanígy vélekednek rólam azok is, akiket a lélek óceánjain vezetek az önismeret titokzatos világaiba. Sokan meglepődnének, hogy érzelmi megélésben a kettő között  mennyire jelentéktelen a különbség. A kalandoknak ebben a világában 600 fokos parázson kelünk át, megharcolunk belső démonainkkal, békét kötünk a fájdalommal, sokszorosan meghaladjuk önmagunkat, és kihányunk magunkból mindent, ami nem a fényoldalunkhoz tartozik.

Mottóm a hitelesség: csak abban hiszek, amit már magam is megtapasztaltam, kizárólag olyan tudást adok át, amelyet a mindennapjaimban magam is gyakorlati szinten alkalmazok.

Módszereimben hidat képezek a legmodernebb lélektani módszerek (tranzakcióanalízis, spiráldinamika, integrál szemlélet, rendszerállítás, stb.), az ókori misztériumiskolák hagyománya, és a sámáni tradíciók között. Ez a személyedre vetítve mindössze annyit jelent, hogy minden nyelven beszélek, amit csak a hitrendszered beenged. 

6 éven át elkötelezetten dolgoztunk kapcsolatunk kiteljesítésén. Ma már tanítjuk és könyvet is írtunk róla.

Példaképeim a természeti világban Sir David Attenborough, míg metafizikában Hamvas Béla misztikus írónk. E két géniusz szellemi gyermekének tartom magam. Életem során ezt a szellemi örökséget igyekeztem Indiana Jones karakterébe belepréselni. 

Női példaképeim, mentoraim Satya Rita Rocha (portugál tudatosságfejlesztő sámánasszony) és kedvesem, Szabó Renáta (jógaoktató, elvonulásvezető, networker), akik a szív bölcsességének elapaszthatatlan forrásai. A legtöbb erőt és inspirációt magas tudatosságú párkapcsolatomból merítem.

Munkám hivatalos működési kereteit bejegyzett vállalkozásom (EV:53967709), és akkreditált coach képesítésem (PL-3282) biztosítják.

SZOLGÁLTATÁSOK

AZ ÉLET MESTERE 12 hetes intenzív önkiteljesítő program keretében feleségemmel és társmentorommal Volner-Szabó Renátával abban támogatjuk mentoráltjainknak, hogy feltérképezzék tálentumaikat, életre hívják “szuperképességeiket”, megtalálják dharmájukat (személyes küldetésüket, hivatásukat), átlépjék korlátaikat és erőteljes gyakorlati fókuszt helyezünk azon készségek kifejlesztésére, melyek ahhoz szükségesek, hogy megvalósítsák álmaikat és minőségi emelkedést érjenek el az életükben (fókusztartás, akaraterő, önirányítás, önelemző készség, kommunikáció, énmárka építés, vezetői készségek, idő menedzsment, sikerszokások, testtudatosság, öntökéletesítés, stb.). Elkötelezett tanulóink a program mentoraivá, vezetőivé válhatnak, passzív jövedelmet termelhetnek tudásuk továbbadásával.

A CAMP&COACH természeti programot azoknak a férfiaknak fejlesztettem ki, akik úgy érzik, a hétköznapok kihívásaiban eltávolodtak önmaguktól, szeretteiktől, férfiasságuktól, szem elől tévesztették a céljukat, vagy az erejük hiányzik az eléréséhez.

Coaching konzultációim során a kiteljesedett élet négy tartóoszlopának kiegyensúlyozásában tudlak támogatni két évtized személyes és szakmai tapasztalatával, melyben az ókori metafizikai hagyomány, a sámánizmus és a modern pszichológia módszerei jól elférnek egymás mellett. Az ülések szabadon választhatóan személyesen, vagy online is kivitelezhetőek.

„Az első lépés az őskor hagyománya felé nem lehet más, mint a tanítványi alázat: mert az embert nem a technika alakítja át, hanem a szellem. Az alkalmazás ideje és módja, ha a szellem arra megérett s arra szükség van, önmagától elkövetkezik…
…A tudás megtanulható. A látás nem… Reánk csak a tudás maradt, ebből a tudásból kell megtanulni látni, s e látásból kell megtanulni ébernek lenni…
A hagyományban lévő tudás őskori kinyilatkoztatás. Ez az őskori kinyilatkoztatás végtelenül világos és egyszerű: az ember eredete isteni és az emberi sors egyetlen feladata, hogy Istenhez való hasonlatosságát megőrizze. Az emberi életnek más feladata nincs…
A látás, amelyet a tudás fejleszt, akkor reális, ha az ember a kinyilatkoztatást látja, és egyre jobban látja. Mikor nem lát már egyebet, csak ezt az egyetlen ősvalóságot, akkor az éberségre megérik… Isten ébersége nem érzéki és nem lelki és nem szellemi, hanem ez: szeretet… Az Istenhez való hasonlóság legmagasabb foka az emberben nem a szellem, hanem a szív ébersége: a szeretet.”
Hamvas Béla, Scientia Sacra

Korábbi túráim, elvonulásaim, programjaim emlékei, helyszínei: